วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เจาะตลาดขายตรงอาเซียน : เตรียมคนให้พร้อมก่อนอื่นใด

เจาะตลาดขายตรงอาเซียน : เตรียมคนให้พร้อมก่อนอื่นใด

หากเราจะจำกัดตัวเองในพื้นที่แคบๆในบ้านของคุณ แต่ท้ายที่สุดข้างบ้านก็กดดันให้คุณออกมาสู่โลกที่กว้างขึ้นแบบที่คุณปฏิเสธไม่ได้อยู่ดี
เปรียบแล้วก็เหมือนกับตลาดขายตรงที่เรามองแค่ในเมืองไทย ทำอยู่ในเมืองไทย ท้ายที่สุดแล้วคนต่างประเทศที่มาทำงานในเมืองไทยก็พาคุณออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ดี โดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจเครือข่ายขายตรงที่ไร้ขีดจำกัดแบบนี้ จากตลาดเมืองไทย ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยกระดับสู่ขายตรงอาเซียน
ตลาดขายตรงอาเซียนมีความหลากหลายสูง บางคนที่มองว่ายาก แท้ที่จริงเป็นความท้าทายใหม่ที่มีตลาดกว่า 600 คนรออยู่ หากเรามองลึกไปถึงกลุ่มตลาดขายตรงใหม่ อย่างลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า เป็นตลาดที่น่าสนใจ แต่เราควรจะศึกษาเรื่อง วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้าพื้นฐานถนนหนทาง สาธารณูปโภค กฎหมาย รวมถึง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจขายตรงของคนในประเทศนั้นๆ อย่างหลังนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับ เพราะ "คน" คือสิ่งสำคัญกว่าอื่นใด หากคนพร้อมก่อนย่อมมีชัยไปกว่า 99.99 %
การเตรียมคนเรามาเริ่มจากมามองที่ตัวเรา องค์กรของเราเองก่อน อย่างน้อยเราต้องมีคนที่เก่งภาษา ประสานงานกับคนในประเทศต่างๆในอาเซียนได้ เราต้องใช้กระบวนการเทรนนิ่งให้เกิดประโยชน์สุดๆ เตรียมตั้งแต่กระบวนการคิด ทำธุรกิจขายตรงอาเซียนอย่างถูกทาง ถูกวิธีเตรียมกลุ่มผู้นำให้พร้อมก่อนจะส่งสนามไปทำตลาดขายตรงระดับอาเซียนต่อไป

คนคือทรัพยากรที่มีค่า เป็นสินทรัพย์ที่ไร้ขีดจำกัด หากท่านยังคิดว่า เงินทุนส่วนใหญ่ของท่านไปทุ่มเทให้กับฮาร์แวร์มากเกินไป ให้ท่านทบทวนอีกครั้งก่อนเปิดประตูสู่ขายตรงอาเซียนต่อไป

เขียนโดย
ภาสกร  ผุยพงษ์
รองกรรมการผู้จัดการบจก.ริชไทมเน็ตเวิร์ค