วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขายตรงอาเซียน.....พื้นที่แห่งการให้เกียรติกัน

          โลกนี้อยู่ได้ยั่งยืนยาวนาน เพราะการมองเห็นคุณค่าของความแตกต่าง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้เกียรติกัน เพราะเรา คือ มนุษย์ที่ปรารถนาจะมีชีวิตที่ดีกว่าเหมือนๆกัน
      ผมนึกถึงเพลง imagin ของหนึ่งในสมาชิกวงดังระดับโลก The beatles จอหน์ เลนอน ในเนื้อเพลงเจือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่มองเห็นถึงโลกที่เป็นหนึ่งไม่แบ่งแยก คงจะดีไม่น้อยถ้าทุกคนได้เข้าถึงความสุขอย่างเท่าเทียมกัน
       หันกลับมาว่าเรื่องของเรา เกี่ยวกับขายตรงอาเซียน 
       ผมเริ่มมองเห็นข้อดีของธุรกิจเครือข่ายขายตรงอีกในแง่มุมหนึ่ง คือ การใช้ธุรกิจเครือข่ายขายตรงเป็นสะพานเชื่อมโยงประเทศต่างๆในระดับอาเซียนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน และธุรกิจขายตรงในระดับอาเซียนสามารถไปได้ไกลกว่าที่คิด ผมหมายถึงในระดับเชิงลึก คือ ขายตรงอาเซียนจะสามารถเปิดโอกาสให้ระดับรากหญ้าของคนในประเทศอาเซียน เข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจและสร้างตนเองเป็นเศรษฐีมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์
       ข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ ในธุรกิจที่ผมทำอยู่และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผู้มีประสบการณ์หลายคน แสดงให้เห็นว่า ระดับรากหญ้าของคนในอาเซียนรวมถึงระดับคนมีกินมีใช้ หันมาสนใจธุรกิจขายตรงอย่างมาก นึกถึงตอนย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ธุรกิจขายตรงเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆ แต่ความแตกต่างที่เห็น คือ ประเทศอาเซียนอื่นๆเขาตื่นเต้นกับขายตรงอาเซียนได้มากกว่าคนไทย ( ตามความคิดเห็นและรู้สึกของผู้เขียนนะครับ) ยังแอบกังวลใจลึกๆว่า อีกสองปีข้างหน้าเปิดอาเซียนอย่างเป็นทางการ คนในแถบอาเซียนจะแย่งกันวิ่งเข้ามสปอนเซอร์ หรือ ชวนคนไทยไปทำขายตรงกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว ยังไงเราเองก็ต้องเตรียมให้พร้อมกับเรื่องแบบนี้นะครับ
      ปัจจัยที่จะส่งเสริมการทำขายตรงอาเซียนให้ประสบความสำเร็จ นอกจากเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้ว มีอีกเรื่องหนึ่งที่มักไม่ค่อยพูดถึง คือ เรื่องของวัฒนธรรม ผมเชื่อมั่นว่าประเทศในระดับอาเซียนทุกประเทศต่างมีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ทุกคนหวงแหนและอยากแสดงให้ประเทศอื่นๆรับรู้ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ขายตรงระดับอาเซียนเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้ คือ การเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศอื่นๆในอาเซียนและชื่นชมคุณค่า รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับวัฒธรรมประเทศอื่นๆในกรณีที่เข้าไปขยายธุรกิจขายตรงในประเทศอื่นๆ
    สิ่งที่ผมกำลังพูดถึง คือ เรื่องของการให้เกียรติกับสังคมอื่นๆ การให้เกียรติแสดงออกได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอบน้อมถ่อมตน ไปอยู่ในบ้านเรือนเขาต้องยอมเราว่าเรา ไม่ได้รู้อะไรทุกอย่าง ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติม หรือ การให้เกียรติในรูปแบบของการไม่ดูถูกคนในประเทศอื่นๆ แม้จะอยู่ในระดับรากหญ้าแต่ถ้าสนใจขายตรง เขาเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากพอก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองสู่คนที่มีเงินและชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นได้

จงเชื่อมั่น จงให้เกียรติกัน จงสร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อความยั่งยืนของขายตรงอาเซียนต่อไป

เขียนโดย
ภาสกร. ผุยพงษ์
รองประธานกรรมการ บจก.ริชไทมเน็ตเวิร์ค
     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น